Firma Adı İletişim Konum
SAHA İSTANBUL - SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY KÜMELENMESİ DERNEĞİ
Merkez Ofis, Teknopark İst. B Blok, D:104 / PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE
İletişim: +90 216 999 7017
Web: www.sahaistanbul.org.tr
Salon: 14
Stant: 1416
Ürün Grupları

    Ürün Grubu Bulunmamaktadır

SAHA İSTANBUL SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY KÜMELENMESİ, Sanayimizin, Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilerek, rekabet edebilirliğinin artırılması gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere konuya odaklı çalışan, nitelikli işgücüne sahip, güç birliği ile ileri teknoloji ürünler üretebilen firmaların sayısını çoğalmak zorundayız. Ancak bununla birlikte bu şekilde üretilmiş ileri teknoloji ürünleri uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile, bunları destekleyecek yapılara, şiddetle ihtiyacı vardır. Kümelenme mantık olarak; güç birliğinin ortaya çıkardığı sinerjiyi, daha büyük ekonomik değerlere dönüştürmeyi hedefleyen, firmalar ve kurumlar arasında, etkileşim, iş birlikleri, çözüm ortaklıkları kuran, coğrafi yoğunlaşma stratejisine dayalı, ortaklaşa iş yapma ve geliştirme yolu ile rekabet etme ve ortak kazanma modelidir. Kümelenerek, ortak bir hedefin yakalanması doğrultusunda, İstanbul hinterlandında faaliyet gösteren 100.000 sanayici firmamızın gücünü, başta Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) olmak üzere, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Deniz Ticaret Odası (DTO) gibi STK larımızın destekleri ile 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak SSM ve İTO ana ortaklığında Pendik te kurulmuş olan Teknopark İstanbul u seçmiştir.

SAHA İSTANBUL SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY KÜMELENMESİSAVUNMA, HAVACILIK, UZAY
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Güç birliğinin ortaya çıkardığı sinerjiyi, daha büyük ekonomik değerlere dönüştürmeyi hedefleyen, firmalar ve kurumlar arasında, etkileşim, iş birlikleri, çözüm ortaklıkları kuran, coğrafi yoğunlaşma stratejisine dayalı, ortaklaşa iş yapma ve geliştirme yolu ile rekabet etme ve ortak kazanma modelidir.

Firmanın kayıtlı temsilcilik bilgisi bulunmamaktadır.