Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Mütevelli Heyeti’nin 24 Ocak 1992 tarihinde aldığı “Savunma Sanayiini kapsayan fuar hizmetlerinin Vakıf sorumluluğunda yürütülmesi” kararına istinaden, 1993 yılından itibaren iki yılda bir tekli yıllarda düzenlenmeye başlayan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarları, 1993-2021 yılları arasında 15 defa başarıyla icra edilmiştir. TSKGV hakkında daha fazla bilgi almak için www.tskgv.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

IDEF FUARLARININ GEÇİRDİĞİ EVRELER VE KİLOMETRE TAŞLARI
 
 • Amaç ve kapsam bakımından;
 • IDEF Fuarları başlangıçta ulusal savunma sanayiinin dünyaya tanıtılması amacına hizmet etmiş,
 • Ancak kısa sürede savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olmuş,
 • Katılımcı firma ve heyet sayısı itibarıyla dünyanın en büyük dört savunma sanayii fuarından biri haline gelmiştir.
 • Düzenlendiği şehir, fuar alanı ve organizatör şirket bakımından;
 • 1993-2003 yılları arasında; Ankara Türkkuşu Tesisleri’nde icra edilen ilk altı IDEF Fuarının ikisi TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ., diğer dördü CNR Uluslararası Fuarcılık AŞ.,
Tüyap
IDEF 1993-1995-1997-1999-2001-2003 Fuarlarının Düzenlendiği Ankara Türkkuşu Tesisleri
 
 • 2005-2007 yıllarında; 75’inci Yıl Ankara Hipodromu’nda icra edilen iki IDEF Fuarı TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ.,
Tüyap
IDEF 2005-2007 Fuarlarının Düzenlendiği 75’inci Yıl Ankara Hipodromu
 • 2009-2021 yılları arasında; İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde icra edilen son yedi IDEF Fuarı TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde düzenlenmiştir.
Tüyap
IDEF 2009-2021 Fuarlarının Düzenlendiği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
 
 • IDEF, 2023 yılında da İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde düzenlenecektir.
 
Tüyap
 
 • Fuarın düzenlendiği ay bakımından;
 • 1993-2005 yılları arasında icra edilen ilk yedi IDEF Fuarı Eylül-Ekim aylarında düzenlenmiş, 2007 yılından itibaren ise Nisan-Mayıs aylarına kaydırılmıştır.
Bu değişiklik, fuarın artan bir başarı grafiği yakalamasında önemli olmuştur. 
 
 • Katılımcı heyet ve firma sayıları bakımından;
 • 1993 yılında icra edilen ilk IDEF Fuarına 43 ülkeden 233 heyet üyesi, 22 ülkeden 31’i yerli ve 159’u yabancı olmak üzere toplam 190 firma katılmıştır.
 • Takip eden yıllarda heyet ve firma sayıları özellikle organizatör şirketin ve fuar alanının değiştiği 2005 ve Fuarın İstanbul’a taşındığı 2009 yılından itibaren büyük ölçüde artışlar göstermiştir.
 • 2021 yılında düzenlenen 15’inci IDEF Fuarına 81 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan, 163 heyete mensup toplam 614 heyet üyesi ile 53 ülkeden toplam 1.238 firma / firma temsilcisi katılmış ve Fuar 94 ülkeden toplam 68.795 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
 
 • Fuarda icra edilen görüşmeler bakımından;
 • Görüşme Ofisi Makamları, Heyetler ve katılımcı firmalar arasında görüşmelerin planlanmasına ilk defa 2005 yılında başlanmış ve bu fuarda toplam 387 görüşme gerçekleştirilmiştir.
 • İlerleyen yıllarda görüşmeler IDEF Fuarlarının en önemli faaliyetlerinden biri haline gelmiş ve IDEF 2021 Fuarında 4.055 görüşme gerçekleştirilmiştir.
 
 • İmza törenleri bakımından;
 • Türk savunma sanayiinin ulusal ve uluslararası arenalarda kendini ispatlamasının bir göstergesi olarak, IDEF Fuarlarında düzenlenen imza törenlerinin sayısı da her Fuar döneminde artmıştır.
 • IDEF 2005’te 8 İmza Töreni yapılmış, IDEF 2021’da ise 94 İmza Töreni gerçekleştirilmiştir.
IDEF 2023 FUARINDA SİZİ NELER BEKLİYOR?
IDEF 2023 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı katkılarıyla, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul’da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.
 
IDEF 2023 Fuarı ile ilgili öne çıkan önemli faaliyetler:
 • Fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 1.000 firmanın katılması beklenmektedir.
 • Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı üst düzey makamlarınca, dost ve müttefik ülkelerin Savunma Bakanları ile tedarikten sorumlu üst düzey sivil ve askerî makamlarına 400’den fazla resmi heyet daveti yapılmaktadır. Fuara katılacak heyetlerin katılımcı firmalar ile görüşmeleri ve stant ziyaretleri planlanacaktır.
 • Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tedarik makamları tarafından yaklaşık 30 görüşme ofisi açılarak, katılımcı firmalar ve heyetler ile görüşmeler yapılacaktır.
 • Millî Savunma Bakanlığı standında Gnkur.Bşk.lığı, K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, As.Fab.Gn.Md.lüğü, Tersaneler Gn.Md.lüğü, Millî Savunma Üniversitesi,  Harita Gn.Md.lüğü, İlaç Fabrikası Gn.Md.lüğü ve/veya Millî Mayın Faaliyet Merkezi D.Bşk.lığı (MAFAM) envanterindeki silah ve malzemeler sergilenecek, tanıtım faaliyetleri icra edilecektir.
 • İçişleri Bakanlığı standında J.Gn.K.lığı, E.G.M.lüğü ve S.G.K.lığı envanterindeki silah ve malzemeler sergilenecek, tanıtım faaliyetleri icra edilecektir.
 • Dz.K.K.lığı ve S.G.K.lığına ait gemiler heyetlerin, katılımcıların, ziyaretçilerin ve basının ziyaretine açılacaktır.
 • Fuarın 2’nci, 3’üncü günü panel ve sunumlar düzenlenecektir.
 • Fuar esnasında çok sayıda İmza Töreni icra edilecektir.
 
IDEF 2023 Fuarı, her zaman olduğu gibi, kaçırılmaması gereken, Türk ve dünya savunma sanayiinin bir araya geleceği çok önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olacaktır.
Basın akreditasyonu, logo ve diğer görsel temini, diğer hususlar ve daha fazla bilgi için idef@idef.com.tr adresinden TÜYAP yetkilileri ile temasa geçebilirsiniz.